Proč právě my

Tradice, která zavazuje

Společnost KV KONTO na našem trhu působí od počátku 90-tých let. Takto dlouhá a pozitivní historie nám přináší nejen důvěru klientů, ale také nám usnadňuje jednání s finančními úřady zejména v karlovarském regionu.

Individuální přístup

Každému zákazníkovi se věnujeme vždy individuálně, abychom plně zohlednili jeho specifickou situaci. Navrhujeme varianty řešení, konzultujeme s vámi jejich rozdílné daňové a právní dopady a snažíme se tak v každé situaci maximálně zefektivnit vaše podnikání a minimalizovat náklady.

Tým zkušených odborníků

Jsme tým účetních a daňových expertů se zkušenostmi ze zahraničí, kteří plynně ovládají ruský a anglický jazyk. Průběžně sledujeme nejnovější trendy v daňové a účetní legislativě a zkoumáme jejich dopady na reálné podnikání. Včasná reakce na očekávané změny může mnohdy ušetřit značné finanční prostředky.

Našich služeb v oblasti účetnictví a ekonomického a daňového poradenství využívají právnické i fyzické osoby z podnikatelské, ale i neziskové sféry. Za dlouhou dobu působení na českém trhu jsme se věnovali prakticky všem oborům podnikání, proto si dovolujeme směle tvrdit, že nás už nemůže nic překvapit.

Služby, které poskytuje naše společnost, se neomezují pouze na účetnictví. Věnujeme se také daňovému poradenství a spolupracujeme rovněž s externí právní kanceláří a auditory. Jakýkoliv finanční, účetní či daňový případ jsme tak schopni posoudit v celé šíři s komplexními dopady na vaše podnikání.

Rozhodněte se pro outsourcing účetních služeb

K výhodám outsourcingu, tedy zajištění určitých služeb pomocí externí firmy, patří především snížení nákladů. Využití služeb externí účetní a poradenské firmy vás zbaví nutnosti nakupovat drahý účetní software, držet pracovní místo zaměstnancům, řešit problémy v případě nemoci zaměstnance, proškolovat zaměstnance aj.

Využití nezávislých odborníků vede ke zvýšení kvality a efektivity. (Nemusíte se zabývat hmotnou odpovědností.)

A vám pak zbude více času na samotné podnikání.

Více informací o outsourcingu

Mezi hlavní výhody využití služeb naší společnosti patří:

Na našem trhu působíme od začátku 90-tých let (společnost byla založena v roce 1996, do té doby byla činnost poskytována prostřednictvím fyzických osob, zakladatelů společnosti). Můžeme se tak pyšnit poměrně dlouhou (na české poměry) a pozitivní historií, která nám usnadňuje např. jednání s finančními úřady v Karlovarském regionu.

Mezi naše klienty patří jak právnické tak fyzické osoby z podnikatelské ale i neziskové sféry. Za dlouhou dobu působení na českém trhu jsme se setkali prakticky se všemi obory, proto si dovolujeme směle tvrdit, že nás už nemůže nic překvapit. Disponujeme stálým týmem zkušených účetních a daňových expertů se zkušenostmi ze zahraničí ovládajících plynně ruský a anglický jazyk.

KV KONTO s.r.o. jako společnost evidovaná Komorou daňových poradců ČR na seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství, se při poskytování služeb daňového poradenství musí řídit zákonem č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a KDP ČR, a Stanovami Komory. Společnost je tak mj. po celou výkonu daňového poradenství pojištěna (aktuálně u pojišťovny Allianz). Za případnou námi způsobenou škodu tak ručí pojišťovna (až do výše 5 mio Kč).

Služby, které poskytuje naše společnost, se neomezují pouze na účetnictví. Samozřejmostí je daňové poradenství, spolupracujeme rovněž s externí právní kanceláří a auditory. Problém jsme tak schopni posoudit s komplexními dopady do Vašeho podnikání.

Společnost KV KONTO je přihlášena k etickému kodexu KDP ČR – i to dává našim klientům záruku poskytovaných služeb.

Naši experti průběžně sledují nejnovější trendy v daňové a účetní legislativě a zkoumají jejich dopady do reálného podnikání. Včasná reakce na očekávané změny může v některých případech ušetřit značné finanční prostředky.

Mezi obecné výhody tzv. outsourcing, tedy zajištění určitých služeb pomocí externí firmy, nikoliv pomocí vlastních zaměstnanců patří snížení nákladů (není nutné nakupovat drahé účetní softwary, držet pracovní místo zaměstnancům, řešit problémy v případě nemoci zaměstnance, hmotnou odpovědnost atd.), zvýšení kvality a efektivity, v samotném důsledku Vám pak zbude více času na samotné podnikání. Více o outsourcingu se dočtete např. zde (Více informací o outsourcingu).