• česky
  • english
  • russian

Účetnictví a daňové poradenství od profesionálů

Společnost KV KONTO, s.r.o., působí na trhu bezmála 20 let. Našim klientům poskytujeme komplexní účetní, daňový, ekonomický, finanční a právní servis. Jsme jednou z největších poradenských firem v oboru financí a účetnictví v karlovarském regionu.

Našich služeb v oblasti účetnictví, ekonomického a daňového poradenství využívají právnické i fyzické osoby z podnikatelské, ale i neziskové sféry. Za dlouhou dobu působení na českém trhu jsme se věnovali prakticky všem oborům podnikání, proto si dovolujeme směle tvrdit, že nás už nic nemůže překvapit. Disponujeme týmem zkušených účetních a daňových expertů se zkušenostmi ze zahraničí, kteří plynně ovládají anglický a ruský jazyk.

Dokážeme se postarat o vše potřebné od založení společnosti, registrace na všech příslušných úřadech a vyhledání vhodných investičních příležitostí přes zařízení nejrůznějších povolení, vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání až po asistenci v komunikaci s bankou, finančními úřady a jinými orgány. Můžete se na nás obrátit, i když nepůsobíte v Karlových Varech.

Společnost KV KONTO, s.r.o., je evidovaná Komorou daňových poradců ČR na seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství. Jako taková se při poskytování služeb daňového poradenství musí řídit zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, a Stanovami Komory. Společnost je tak mj. po celou dobu výkonu daňového poradenství pojištěna (aktuálně u pojišťovny Kooperativa). Za případnou námi způsobenou škodu tak ručí pojišťovna.

Společnost KV KONTO je přihlášena k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR. I tato skutečnost dává našim klientům záruku vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Daňové poradenství a účetnictví jsou naše specialita. Svěřte starosti o ně KV KONTU a věnujte se výhradně svému podnikání!

Články a aktuality

19.08.2016

Pozor! Změna příjezdu do našich kanceláří

Vážení klienti,

mnozí jste si toho možná už všimli, každopádně od začátku srpna se nám všem poměrně významně zkomplikoval příjezd k naší kanceláři. Na křižovatce ulic Stará Kysibelská, Blahoslavova a Kollárova se totiž začal budovat kruhový objezd. Z ulic Kollárova a Blahoslavova se tak staly jednosměrné ulice. Nejjednodušeji se k nám nyní dostanete od Lidické (Gymnázia) přes Národní, Jungmannovu, V. Huga a Čechovu – viz přiložená mapka. Termín dokončení výstavby kruhového objezdu byl stanoven na konec dubna 2017.

Děkujeme za pochopení.

09.12.2015

Kontrolní hlášení

Od 1. ledna 2016 budou mít plátci DPH povinnost kromě přiznání k DPH podávat na finanční úřad i tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o zásadní nástroj Finanční správy, který se dostal do stínu tolik diskutované elektronické evidence tržeb. Dovolujeme si nicméně tvrdit, že neoprávněně – od zavedení zákona o DPH státní správa nezatížila takovýmto způsobem plátce DPH žádným podobným opatřením. Podávání kontrolních hlášení výrazně zvýší administrativu plátců, vzhledem k nastaveným sankcím (viz níže) se může jednat (zejména u menších plátců) o nástroj likvidační.