• česky
  • english
  • russian

Založení společnosti

Založení společnosti

Našim klientům nabízíme ekonomické a právní poradenství a konzultace. Zajistíme komplexní servis spojený se založením společnosti:

  • Konzultace o vhodné právní formě podnikání
  • Sepsání zakladatelské listiny (společenské smlouvy)
  • Zajištění živnostenských listů
  • Otevření účtu v bance a složení základního kapitálu
  • Zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • Registrace na finančním úřadě

Služby ekonomického poradenství poskytujeme formou ústních konzultací nebo písemně. Ovládáme plynně český, anglický a ruský jazyk. Zaměřujeme se v první řadě na Karlovarský kraj, ale rádi uvítáme zákazníky z celé ČR i ze zahraničí.