• česky
  • english
  • russian

Sleva na dani pro pracující důchodce i za rok 2013

Po delší době dobrá zpráva pro pracující důchodce. Na základě nálezu Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 2340/2013) ze dne 22. září 2014 přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014 bude možné zpětně uplatnit slevu na dani pro pracující důchodce i za rok 2013.

Téměř 2 roky trvaly spory důchodců a Ministerstva financí o uplatnitelnosti slevy na dani pro důchodce. Nyní máme konečně jasno. Ústavní soud během tohoto roku několikrát rozhodl ve prospěch penzistů. Svým posledním nálezem přiznal nárok na slevu důchodcům i retroaktivně. V návaznosti na to včera (7.10.2014) zveřejnilo Ministerstvo financí na svých webových stránkách informaci, podle které je možné uplatnit slevu na dani u pracujícího důchodce ve výši 24.840 Kč i za rok 2013. Veškeré spory mezi důchodci a Ministerstvem financí tím zřejmě končí.

Slevu lze uplatnit buď u svého zaměstnavatele nebo (většinou) prostřednictvím (dodatečného) přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Doporučujeme všem dotčeným důchodcům, aby situaci řešili co nejdříve. Dodatečné přiznání k dani z příjmů lze totiž podat pouze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že jeho daňová povinnost měla být, v důsledku možnosti uplatnit slevu na dani, nižší. Podle striktního výkladu zákona o daních z příjmů tak lhůta pro podání dodatečného přiznání uplyne 30.11.2014.

Více informací naleznete v přiložené informaci MF - dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce. S vratkou slevy na dani vám velmi ráda pomůže i naše kancelář.

 

Sleva na dani pro důchodce (PDF)