• česky
  • english
  • russian

EET - elektronická evidence služeb

Od prosince 2016 si pro nás vláda nachystala další novinku – elektronickou evidenci tržeb. Zjednodušeně řečeno všichni podnikatelé (ale nejenom ti) přijímající platby v hotovosti (ale nejenom tak), budou muset být propojeni on-line s finanční správou. Před inkasem jakékoliv částky bude příjemce platby povinen odeslat do centrálního úložiště Finanční správy údaje o této platbě. Do několika vteřin (ne ale méně než dvou) přijde z centrálního úložiště zpět potvrzení o zaevidování platby, spolu s unikátním kódem (fiskálním identifikačním číslem), který bude muset být uveden na účtence, kterou obdrží zákazník.

Technicky to bude v praxi znamenat povinnost pořídit si elektronické zařízení (pokladna, počítač, notebook, tablet, chytrý telefon apod.) s příslušným softwarem, které bude napojeno na tiskárnu a samozřejmě připojeno k internetu.

EET je rozděleno do 4 etap

  1. Provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení budou mít povinnost evidovat přijaté platby již od 1.12.2016.
  2. Maloobchod a velkoobchod se přidá od 1.3.2017.
  3. Většina podnikatelů poskytujících služby, s výjimkou např. výrobců nábytku, opravářů strojů a zařízení, kadeřníků a masérů atd., bude své tržby evidovat od 1.3.2018.
  4. Od 1.6. 2018 budou evidovány všechny tržby. 

Rozdělení EET do těchto 4 etap přinese samozřejmě řadu komplikací. Subjekty, jejichž podnikání tvoří kombinace výše uvedených činností budou např. některé tržby evidovat od 1.12.2016, jiné ale až od 1.6.2018 apod. Další komplikací je i přístup státní správy. Generální finanční ředitelství ve svém metodickém pokynu k aplikaci zákona o EET zcela nesmyslně (a dle našeho názoru i v rozporu se samotným zákonem) vyjmulo z 1. etapy tržby některých stánkařů a bufetů. Tedy za podmínky, že, zjednodušeně řečeno, součástí bufetu není žádné zázemí a zákazník si tak nekupuje stravovací službu, ale pouze zboží sebou. Tento typ prodeje bude podléhat EET dle GFŘ až od 1.3.2018.

Zákon o EET obecně říká, že subjektem, který má povinnost evidovat tržby je poplatník daně z příjmu fyzických nebo právnických osob. Může se jím tak stát i nezisková organizace (např. spolek). Evidovanou tržbou zároveň není pouze přijatá platba v hotovosti, ale i bezhotovostní platba kartou nebo platba šekem nebo směnkou. Povinnost evidovat tržby se tak dotkne např. i e-shopů. Evidovanou platbou je např. i přijetí zálohy, nikoliv ale kauce.

Pokud se vás EET týká, bude nutné nejprve požádat finanční úřad o autentizační údaje. Těmi se rozumí přihlašovací údaje sloužící k přístupu do webové aplikace EET na stránkách daňového portálu umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Po obdržení těchto autentizačních údajů bude nutné navštívit aplikaci EET a získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb. Zároveň bude nutné v aplikaci EET nahlásit příslušné provozovny, ve kterých bude poplatník generovat evidované tržby. Poté je třeba už jen vybrat vhodný hardware a software, připojit zařízení k internetu, připojit tiskárnu, certifikát nainstalovat a můžeme začít s evidováním.

Předpokládáme, že většina údajů zasílaných finanční správě o evidované tržbě a vytištěných na účtence bude přednastavena v příslušném programu a poplatník se o ně nebude muset starat. Dle zákona bude ale muset poplatník finanční správě zasílat i údaje o základu daně a sazbě DPH. Zákon (a co my doposud víme tak ani příslušné programy pro EET) už ale neřeší poměrně běžné situace, kdy v rámci jedné platby dochází k úhradě za více plnění, které jsou předmětem různých sazeb DPH nebo nejsou vůbec předmětem DPH.

Je jasné, že zákon přináší celou řadu nejasností. Počínaje termínem od kdy musím evidovat (spadá moje činnost do 1. nebo 3. etapy?), přes co všechno musíme evidovat (rozdíl mezi kaucí a zálohou?), jak řešit storna při nezaplacení, jak řešit rozumným způsobem výpadky internetu, jakou sazbu DPH uvádět při mixu plnění apod. Až postupem času zřejmě zjistíme, jak vše bude nebo také nebude fungovat v praxi. Každopádně pozor – za porušení svých povinností v souvislosti s EET hrozí podnikajícím fyzickým i právnickým osobám pokuta až 500 tis. Kč. Je proto důležité tuto záležitost nepodcenit a věnovat se jí s dostatečnou péčí.

V rámci našich možností jsme připraveni maximálně vám pomoci prokousat se touto nelehkou záležitostí. Proto se na nás kdykoliv obraťte, pokud budeme umět, rádi poradíme.

Není to naším zvykem, ale závěrem pouze pár netechnických poznámek. EET je na veřejnosti prezentován Ministerstvem financí, potažmo celou vládou, jako nástroj, jehož hlavním cílem je srovnání konkurenčního prostředí. Důvodová zpráva k zákonu vyloženě uvádí:

Lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava v souladu s touto inciativou nesnižuje konkurenceschopnost malých a středních podniků, a že v souladu se Small Business Act směřuje k tomu, aby odstranila nerovné tržní podmínky spočívající v neoprávněné konkurenční výhodě subjektů, které nepřiznávají daně. Navrhovaná právní úprava, potažmo zvolený model evidence tržeb je koncipován tak, aby dopady jakož i míra administrativní náročnosti odpovídaly velikosti podnikání. Tuto skutečnost lze vnímat jako významné pozitivum zvoleného technického řešení.

Víme tedy, jaký byl záměr nebo alespoň deklarovaný záměr vlády. Myslíme ale, že ve skutečnosti se tady do praxe zavádí úplně jiný nástroj. Proč se EET dělí do 4 etap? Proč někteří podnikatelé musí evidovat dříve, než jiní. Znamená to, že dle vlády někteří kradou více než jiní? Proč byli na poslední chvíli z 1. etapy vyňaty tržby stánkařů? Znamená to, že kamenné hospody jsou z hlediska výběru daní rizikovější než stánky? Mimochodem – hádejte komu patří zřejmě největší celorepubliková síť bufetů Parky’s? L Proč je třeba zatěžovat EET e-shopy, které platby přijímají bezhotovostně? Proč se na údajích posílaných na finanční úřady musí uvádět sazba DPH? Vedle kontrolních hlášení zde vzniká další nástroj, který rozhodně dle našeho názoru nezlepší výběr daní, ale pouze zkomplikuje a zdraží podnikání malým a středním podnikatelům. A vedle toho si na nemalé peníze přijdou výrobci příslušných EET pokladen a softwarů. Tak si tak říkáme, kdo na tomhle může asi tak zbohatnout? Jednou z mála možností, jak vládě sdělit, co si o tom myslíme, jsou volby.