• česky
  • english
  • russian

Články

16.01.2012

Novela zákona o dani z nemovitostí

S účinností od 1.1.2012 byl novelizován i zákon o dani z nemovitosti. Nenápadné a přitom zásadní změny se dočkalo zdaňování zpevněných ploch užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Za zpevněnou plochu se považuje pozemek nebo jeho část evidovaný v katastru nemovitosti s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

16.01.2012

Daňový kalendář pro rok 2012

Podívejte se na daňový kalendář na rok 2012.

 

01.04.2011

Novela zákona o DPH

Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH. Hlavními důvody pro její přijetí byl především závazek České republiky transponovat do právního řádu nové směrnice Rady EU v oblasti DPH. Jedná se pravděpodobně o nejrozsáhlejší novelu zákona o DPH, která významným způsobem mění především pravidla pro odpočet daně na vstupu a pro úpravy základu daně.

Nechcete-li se zabývat podrobnostmi, využijte našeho daňového poradenství.

 

01.01.2011

Daňový kalendář pro rok 2011

Podívejte se na daňový kalendář na rok 2011.