• česky
  • english
  • russian

Články

07.10.2016

EET - elektronická evidence služeb

Od prosince 2016 si pro nás vláda nachystala další novinku – elektronickou evidenci tržeb. Zjednodušeně řečeno všichni podnikatelé (ale nejenom ti) přijímající platby v hotovosti (ale nejenom tak), budou muset být propojeni on-line s finanční správou. Před inkasem jakékoliv částky bude příjemce platby povinen odeslat do centrálního úložiště Finanční správy údaje o této platbě.

19.08.2016

Pozor! Změna příjezdu do našich kanceláří

Vážení klienti,

mnozí jste si toho možná už všimli, každopádně od začátku srpna se nám všem poměrně významně zkomplikoval příjezd k naší kanceláři. Na křižovatce ulic Stará Kysibelská, Blahoslavova a Kollárova se totiž začal budovat kruhový objezd. Z ulic Kollárova a Blahoslavova se tak staly jednosměrné ulice. Nejjednodušeji se k nám nyní dostanete od Lidické (Gymnázia) přes Národní, Jungmannovu, V. Huga a Čechovu – viz přiložená mapka. Termín dokončení výstavby kruhového objezdu byl stanoven na konec dubna 2017.

Děkujeme za pochopení.

09.12.2015

Kontrolní hlášení

Od 1. ledna 2016 budou mít plátci DPH povinnost kromě přiznání k DPH podávat na finanční úřad i tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o zásadní nástroj Finanční správy, který se dostal do stínu tolik diskutované elektronické evidence tržeb. Dovolujeme si nicméně tvrdit, že neoprávněně – od zavedení zákona o DPH státní správa nezatížila takovýmto způsobem plátce DPH žádným podobným opatřením. Podávání kontrolních hlášení výrazně zvýší administrativu plátců, vzhledem k nastaveným sankcím (viz níže) se může jednat (zejména u menších plátců) o nástroj likvidační.

08.10.2014

Sleva na dani pro pracující důchodce i za rok 2013

Po delší době dobrá zpráva pro pracující důchodce. Na základě nálezu Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 2340/2013) ze dne 22. září 2014 přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014 bude možné zpětně uplatnit slevu na dani pro pracující důchodce i za rok 2013.

19.05.2014

Stěhujeme se

Vážení (á/ý) pane (í),

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že ve dnech 16. - 19. května tohoto roku dojde k přestěhování naší kanceláře a sídla společnosti KV KONTO s.r.o.. Od 19. května 2014 nás najdete v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese:

Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01.

V této souvislosti Vás rovněž zveme k návštěvě nového sídla v den otevřených dveří ve čtvrtek 22. května 2014.

13.01.2013

Novely v daňových zákonech od 1.1.2013

Vážení, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 19.12.2012 rozhodla o důležitých změnách v daňových zákonech od roku 2013. Schválena byla jednak rozsáhlá a důležitá novela zákona o DPH a dále pak zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Oba zákony podepsal dne 21.12.2012 prezident a 27.12.2012, resp. 31.12.2012 vyšly ve Sbírce zákonů pod č.

13.01.2013

Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce

k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení

účinností od 1.1.2013 zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, kteréstanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce.Tento institut, zejména v kombinaci s §109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárněsloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.

13.01.2013

Seznam nových účtů FÚ

Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1. 1. 2013

seznam účtů FÚ (pdf)

15.10.2012

Pozor na podvodné společnosti

V minulých dnech některým z Vás možná přišla do schránky obálka od společnosti RES online s.r.o. Uvnitř se nacházel dokument nápadně připomínající formulář Českého statistického úřadu, jehož vyplnění je povinné a zdarma. Ale pozor, zaslaný dokument je ve skutečnosti nabídkou na uzavření smlouvy, na jejímž základě společnost RES online zveřejní údaje o Vaší společnosti na svém portálu res-online.cz a Vy se zavážete za to společnosti RES online zaplatit částku 92.400 Kč. Proto prosím pečlivě čtěte veškeré „formuláře“ před jejich podpisem a posláním zpět.

16.01.2012

Přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti některá novelizovaná ustanovení zákona o DPH. Kromě nejvíce medializované změny a to zvýšení snížené sazby DPH za 10% na 14%, došlo k dalším drobnějším technickým úpravám (např. úpravy týkající se vystavování opravných daňových dokladů). Mezi nejvýznamnější změnu však patří zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací na příjemce plnění.